Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

ŠK LABDA HOME

Občianske združenie Športový klub Labda praje všetkým úspešný Nový rok 2019.

Aj tento rok plánuje Občianske združenie Športový klub Labda pokračovať v organizovaní rôznorodých aktivít (futbalové zápasy s tradičnými súpermi, ŠK Labda Splav, Cesta hrdinov SNP a iné ...). Všetky plánované akcie budú postupne aktualizované v "Aktivity".

   ŠK LABDA Mikuláš 2018

 

 21.12.2018 si pripomenieme rok od nečakanej smrti jedného z našich členov Mgr. Róberta Gálika. Odišiel vo veku 48 rokov. 

"Sokolík" - nech ti je zem ľahká, my čo sme ťa poznali budeme spomínať.

 

  06.10.2018 sa v Novej Dedinke uskutočnil XI. ročník futbalového turnaja Junior Labda Cup. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo MŠK Senec. Turnaj poctil opäť po roku svojou návštevou aj bývalý SR reprezentant Marián Zeman. 

Splav ŠK LABDA 2018 na Mošonskom Dunaji

 

  Zahájenie turistickej akcie "zdolanie cesty hrdinov SNP", 1.etapa Devín - Karlova Ves

 Zostava ŠK LABDA, prvý zápas 2017

 

   Športový klub ŠK LABDA je občianske združenie založené koncom roka 2006 s cieľom podporovať športové aktivity dospelých a mládeže, organizovať športové a spoločenské podujatia súvisiace so športovými aktivitami klubu. Momentálne má klub 23 členov, avšak radi rozšírime svoje rady o ďalších záujemcov o členstvo, ktorí sa stotožnia s cieľmi klubu a jeho poslaním. K pravidelným aktivitám patria klubom organizované futbalové zápasy alebo každotýždňove tréningy. Domovským futbalovým stánkom je futbalové ihrisko v Novej Dedinke, kde počas roka využívame miestne futbalové ihrisko a počas zimných mesiacov telocvičnu. Pravidelne sú klubom organizované priateľské futbalové zápasy ale hlavne každoročne futbalový turnaj mladších žiakov Junior Labda Cup - v roku 2017 sa bude organizovať už jeho 10. ročník. Členovia ŠK LABDA okrem toho organizujú aj iné - nešportové akcie, akými su splav pre rodiny, MDD pre deti alebo Mikulášsku akciu ku koncu roka.

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->