Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

KONTAKT

 

Športový klub LABDA
občianske združenie
Zemplínska 15
903 01 Senec

www.labda.sk

sk_labda@yahoo.com
 

Roman Borušovič

Mário Blaščák

Športový klub LABDA, občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR, Číslo spisu: VVS/1-900/90-28503

IČO: 30 869 269, DIČ: 2022275365
Číslo účtu: 2627803762/1100

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->