Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

AKTIVITY

                Aktivity športového klubu ŠK LABDA na rok 2019

Tréningové zápasy v sezóne 2019

Členovia ŠK Labda ako aj ostatní priaznivci klubu, či futbalu hrávajú pravidelné priateľské klubové zápasy počas zimných mesiacoch v telocvični základnej školy v Novej Dedinke každý štvrtok vo večerných hodinách (od 20:00 - do 21:30) alebo od jari do jesene na futbalovom ihrisku ŠK Nová Dedinka - tak isto každý štvtok od 19:00 - 20:30.

Kvôli nedostupnosti telocvične sú tréningové zápasy aj v roku 2019 na multifunkčnom ihrisku v areály ŠK Nová Dedinka v čase od 19:00 - 20:30.

Nahlasovanie sa na tréningy je možné aj tu :

Link na tymuj.cz :

TRÉNINGY ŠK LABDA 

Členovia klubu za tréning neplatia - nečlenovia uhrádzajú 1,5 EUR na mieste.


Okrem tréningových zápasov hrá ŠK Labda aj priateľské "veľké zápasy" (resp.aj vedľajšie aktivity), zoznam a termíny ktorých sú uvedené nižšie. 

Vítaní sú jednak všetci členovia, priatelia, známi, ale aj ostatní, ktorí majú záujem o futbal a šport všeobecne. 

Sumár plánovaných aktivít v sezóne 2019 (bude sa priebežne aktualizovať)

Dátum Aktivita Začiatok Popis aktivity/súper Miesto
                                           Tréningy ŠK LABDA

1.1.2019-31.3.2019

Tréning 19:00-20:30 Tréningy na multifunkčnom ihrisku, každý štvrtok Areál Šk Nová Dedinka
1.4.2019-31.10.2019 Tréning 18:30 - 20:00 Tréningy na trávnatom ihrisku každý štvtok  Areál Šk Nová Dedinka
1.11.2019-31.12.2019 Tréning 19:00-20:30 Tréningy na multifunkčnom ihrisku, každý štvrtok Areál Šk Nová Dedinka
                           Aktivity ŠK LABDA (budú sa upresňovať)
jar 2019 Zápas  ??? Veľký Grob - ŠK LABDA Ihrisko Veľký Grob
jún 2019 Splav 8:00 Splav pre členov klubu a ich deti Trasa sa upresní
05.10.2019 Turnaj U11 8:00 Junior Labda Cup 12.ročník ŠK Nová Dedinka
jeseň 2019 Zápas ??? ŠK LABDA - Veľký Grob Nová Dedinka/Tomášov
jar - jeseň 2019 Turistika 8:00 ďalšie etapy cesty hrdinov SNP upresní sa
7.12.2019 Mikuláš 15:00 Mikulášska zábava pre členov klubu a ich rodiny + Valné zasadnutie klubu Kultúrny dom Nová Dedinka

 

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->